15 Oktober 2008

Sadar untuk Bersandar


Sadar untuk Bersandar – Gemala Hikmah ibn Atha’illah
Kitab Asal: Al-Janib Al-Athifi Min Al-Islam
Oleh: Muhammad Al-Ghazali
Keluaran: Serambi
Halaman: 151 mukasurat

Salam

“Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rendah hati lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan ingin dipuji.”

“Jika Dia menghendakimu sampai kepada-Nya, Dia akan menutupi sifatmu dengan sifat-Nya, watakmu dengan watak-Nya. Dia membuatmu sampai kepada-Nya dengan kebaikan yang Dia berikan kepadamu, bukan dengan kebaikan yang engkau berikan kepada-Nya.”

Orang yang tidak bercermin adalah orang yang tak ingin tahu rupa dirinya. Tak ingin tahu sudah ayukah wajahnya. Tak ingin tahu adakah sesuatu yang melekat pada wajahnya. Tak ingin tahu adakah rambutnya perlu disikat.

Kita bercermin kerana kita ingin tahu apa yang kurang pada diri kita. Kita bercermin kerana ingin tahu apa yang masih kotor agar kita boleh membersihkannya.

Bila masa bercermin, jangan berdiri jauh daripadanya. Kerana gambaran anda tak akan tergambar secara sempurna. Bila sudah dekat dengannya, maka jangan memalingkan mata ke selainnya. Itu bukan bercermin namanya.

Cermin itu ada yang elok dan ada yang kotor. Gambaran kita akan terpantul sempurna pada cermin yang bersih dan menjadi tidak sempurna pada cermin yang kotor..

Sama lah dengan membaca buku bererti kita dekat dengan pengarangnya.. Bercermin pada buku samalah dengan bercermin kepada pengarangnya..

Tiada ulasan: