03 Oktober 2008

Penyelamat Dari Kesesatan


Penyelamat Dari Kesesatan
Kitab asal bertajuk Munqidh Min Ad-Dalal
Oleh: Imam Al-Ghazali ra
Halaman: 96 mukasurat

Salam
Sebuah autobiografi yang menerangkan pengalaman-2 Imam Al-Ghazali ra yang terpenting dalam bidang akliah dan rohaniah. Ia mencakupi persoalan falsafah, gerakan Batiniah, Ilmu Kalam, Tasawuf dan yang teristimewa tentang detik-2 ia mengubah cara hidupnya meninggalkan keagungan dunia akademik di Universiti Nizamiah, Baghdad dan kemewahan yang dimilikinya untuk menjadi seorang zahid dan pencari kebenaran.
Kitab yang telah menarik perhatian ramai di timur maupun di barat, khususnya para sarjana falsafah dan agama, sejak 900 tahun yang lalu, kerana kemampuannya memberikan petunjuk kepada manusia untuk mencari kebenaran. Kitab ini khusus sebagai panduan kepada murid-2 ilmu suluk, yang berhubung rapat dengan kebatinan para murid dalam ilmu shufi. Dimulakan membicarakan mazahab-2 syakkiyah sebagai pendinding bagi mereka supaya tiada terpesong daripada jalannya yang benar, di teruskan pula dengan mendedahkan kategori murid dalam penglibatan masing-2 dalam golongan-2 mutakallimin (ahli ilmu kalam), bathiniyah (ahli kebatinan), filosuf dan shufi.
Akhir kata kitab nie eloklah dibaca bagi yang dahagakan ilmu..

Tiada ulasan: