17 Oktober 2008

Rahasia yang MahaIndah


Rahasia yang MahaIndah – Belajar Hidup Berkah Dari Kekasih Allah
Kitab Asal: Latha’if Al-Minan
Oleh: Ibnu Atho’illah As-Sakandari ra
Keluaran: Serambi
Halaman: 410 mukasurat
Salam..
Ibn Atha’illah Al-Sakandari ra menceritakan hubungannya dengan Syeikh Abu Al-Abbas Al-Mursi ra. Ia mengatakan, “Dulu, aku termasuk orang yang tidak menyukai dengan Syeikh Abu Al-Abbas ra, bukan kerana apa yang ku dengar darinya atau kerana khabar tentang dirinya, melainkan kerana aku berselisih dengan beberapa muridnya. Aku pernah melontarkan ucapan tidak elok tentang mereka. Namun, kemudian aku berfikir, “Sebaiknya aku pergi menemui orang ini (Syeikh Abu Al-Abbas ra). Orang yang berada dalam kebenaran tentu mempunyai ciri dan tanda yang jelas.” Maka, aku mendatangi majlisnya. Ketika itu, ia tengah membahaskan tentang masalah nafs, maqam para salik menuju Allah, serta kadar makrifat dan kedekatan mereka kepada-Nya, yang menurutnya terbagi ke dalam tiga tingkatan:

Tingkatan pertama adalah Islam: tunduk, taat dan melaksanakan berbagai ketentuan syariat.
Tingkatan kedua adalah iman: mengenal hakikat syariat dan memahami berbagai konskuensi ubudiyah.
Tingkatan ketiga adalah ihsan: yakni menyaksikan Allah swt di dalam kalbu.

Dengan kata lain tingkatannya adalah ibadah, kemudian ubudiyah (pengabdian), dan yang terakhir adalah ubudah (penghambaan)

Dengan kata lain tingkatannya adalah syariat, kedua hakikat dan ketiga adalah tahaqquq (Kesadaran bersama-Nya)

Beberapa kali ia mengatakan: “Dengan kata lain…., dengan kata lain…,” sehingga akalku menjadi terang. Akhirnya, aku sadar bahawa ia adalah orang yang menceduk ilmu terus dari samudra ilahi..

Di masa majlis yang lainnya. Ucapan pertama yang terlontar dari mulutku adalah: “Tuanku, demi Allah, aku mencintaimu.” Ia menjawab, “Semoga Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintaiku.” Lalu aku mengadu kegelisahan yang kurasakan. Ia menjawab, “Hanya ada empat keadaan yang dialami seorang hamba: nikmat, cobaan, taat dan maksiat.

Jika berada dalam Nikmat maka Bersyukurlah.
Jika berada dalam Cobaan maka Bersabarlah.
Jika berada dalam Taat maka Saksikanlah Anugerah-Nya Kepadamu.
Jika berada dalam Maksiat maka Segeralah Bertobat.

Setelah mendengar nasihat semua kegelisahan dan kerisauan hilang laksana sehelai baju yang ditanggalkan.

Rahasia yang Mahaindah tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Namun, dengan tulus hati, Ibn Athaillah memberikan kita kunci untuk membuka pintu-2 khazanah yang selama ini hanyalah misteri. Dengan gaya bahasa yang menawan, ia mengajak kita menuju jalan ilahi. Ia memimpin kita menghindari jurang kesesatan. Kedalaman makna Al Quran dan Al Hadis yang mulia disajikan dengan cara yang paling sempurna. Menurut Abdul Halim Mahmud “Latha’if Al-Minan” adalah mutiara yang terpendam di kedalaman samudra.
Kitab ini menceritakan dua tokoh agung yang telah mencapai puncak ketinggian ruhani iaitu: Imam Abu Al-Hasan Al-Syadzili ra dan Syeikh Abu Al-Abbas Al-Mursi ra.
Kitab ini terbahagi kepada 10 bab kesemuanya:
1. Memahami wali dan kewalian
2. Tentang Syekh Abu al Hasan Al Syadzili serta kesaksian para ulama dan tokoh semasanya
3. Kesaksian Syekh Abu Al Hasan dan para wali lain tentang keistimewaan Abu al-Abbas
4. Pengalaman, kedudukan dan penyingkapan syekh Abu al Abbas
5. Berbagai karakter dan keistimewaan Abu al Abbas al Mursi
6. Tafsir ayat-ayat Al Quran menurut Syekh Abu al Abbas
7. Rahasia hadist-hadist nabi
8. Penjelasan syekh Abu al Abbas tentang ucapan ahli hakikat yang sulit dipahami
9. Penjelasan syekh Abu al Abbas tentang hakikat, maqamat dan berbagai persoalan pelik lainnya
10. Zikir, doa dan hizib Syekh Abu al Abbas dan Syekh Abu Al Hasan
Akhir kata, sebuah kitab yang sangat baik, janganlah ia di abaikan.

Tiada ulasan: