15 September 2008

SALAM

Salam..

Al-Salam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah swt yang diberikan kepada makhluknya untuk dipakai, maknanya dalam perhubungan dan pergaulan sesamanya. Jika anda ingin memperolehi keselamatan, ucapkanlah salam kepada teman-teman anda dan kasihanilah orang yang tidak mengasihani diri sendiri, sebab makhluk selalu dalam ujian dan cubaan. Adakalanya seseorang dicuba dengan nikmat untuk menampakkan kesyukurannya, atau dicuba dengan penderitaan untuk memperlihatkan kesabarannya.

Allah berfirman: “Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata: ‘Tuhanku telah memuliakanku’. Adapun bila Tuhannya mengujinya dengan membatasi rezekinya maka dia berkata: ‘ Tuhanku telah menghina aku’. Sekali-kali tidak demikian.” (QS. Al-Fajr :15~17)

Ketahuilah bahawa kemuliaan itu terletak pada ketaatan, dan kehinaan itu pada kemaksiatan. Siapa saja yang mengikuti hawa nafsunya, Allah akan menghinakannya.

Tiada ulasan: