10 Mac 2009

Melihat Allah


Melihat Allah
Oleh: Al Imam An Nafri
Keluaran: Victory Agencie
Halaman: 313 mukasurat

Salam.
Nie adalah kitab yang sama dengan kitab Nikmatnya Melihat Allah, cuma gaya bahasanya yang berbeza. Kitab ini merupakan pelengkap ilmu Tasawuf yang banyak terdapat di perpustakaan. Banyak juga terdapat bahan terjemahan dalam berbagai judul yang mempunyai erti tersendiri. Tujuananya tetap satu iaitu pengetahuan tentang Allah.
Terbanglah kamu, hai hamba-Ku, kepada-Ku. Jika kamu tidak mampu melakukannya, maka menyeberanglah kamu ke arah-Ku, hai hamba yang lemah. Dan jika kamu memang tidak mampu juga untuk melakukan itu, maka berteriaklah kamu kepada-Ku, hai hamba yang tenggelam, hingga kamu berhasil mencapai posisimu dari sisi-Ku, agar Aku dapat membawamu kepada suatu posisi sebelum ”kun”.
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lihat dan kamu dengar pada posisi tersebut memang telah ada dalam pengetahuan-Ku yang tidak kamu ketahui pada posisimu yang rendah.

Itulah kehidupan pertamamu di dunia. Maka janganlah kamu datang kepada-Ku dengan membawa sesuatu yang dapat Aku singkapkan amal perbuatanmu yang buruk (Janganlah kamu datang kepada-Ku dengan perasaan ujud sambil membanggakan amal perbuatanmu yang baik di akhirat kelak. Bukankan kamu telah mengetahui bahawa Aku telah mengeluarkanmu dari kegelapan agar kamu dapat menjalankan amal perbuatan ini dengan Nur Cahaya-Ku).

Sebenarnya, Aku akan mengeluarkanmu dari kehidupan duniamu, menuju kerajaan dan kekuasaan-Ku di akhirat kelak yang memang belum kamu ketahui dan belum Aku tampakkan kepadamu di dunia ini. Dari hadis Rasulullah saw.

”Tidak masuk syurga seseorang kamu dengan amalnya. Sahabat bertanya: ”Walaupun kamu Ya Rasulullah saw ?”. Jawab Rasulullah saw: ”Walaupun saya, melainkan dengan limpah rahmat Allah swt kepadaku.” (HR Imam Al-Bukhari ra).

Oleh kerana itu, serahkanlah dirimu kepada-Ku sambil melemparkan semua amal perbuatanmu dari dirimu dan janganlah kamu mengatakan kepada-Ku, ”Aku telah beramal... Aku telah beramal... Aku telah beramal.” Tetapi, datanglah kamu kepada-Ku seraya mengucapkan, ”La Haula Wala Quwwata illa Bilah.”
Akhir kata sebuah kitab yang sangat baik..

Tiada ulasan: